RadiotilsynGodkjent for å utføre radiotilsyn av Sjøfartsdirektoratet

IKM Instrutek AS er godkjent for å utføre radio inspeksjon på vegne av Sjøfartsdirektoratet. Fra og med 1 februar 2014 har IKM Instrutek AS inngått avtale med Sjøfartsdirektoratet om radiotilsyn av norske skip samt utenlandske fartøy i norsk farvann.

Radiotilsynsavtalen innebærer at IKM Instrutek, på vegne av Sjøfartsdirektoratet, skal utføre besiktelse av radioanlegg om bord på skip.

Alle norske yrkesfartøyer skal være utstyrt med radiokommunikasjonsutstyr i henhold til internasjonale konvensjoner og regler fra Sjøfartsdirektoratet. I tillegg skal yrkesfartøyene også ha et sikkerhetssertifikat for radio, som utstedes etter at en radiokontroll er blitt utført. IKM Instrutek har blitt gitt myndighetet til å utstede sikkerhetssertifikat for radio etter endt radiokontroll for å avdekke om de krav som fremgår i eller i medhold av loven, er oppfylt.

IKM Instrutek gjennomfører en rekke besiktigelser årlig om bord på ulike fartøy, som etter endt kontroll oppdateres i Skipsradioregisteret.

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon:

Sentralbord: 33 16 57 00
NavCom@IKM.no

Klikk her for brosjyre>>

IKM Instrutek Footer
IKM Instrutek Footer
IKM Instrutek Footer
IKM Instrutek Footer
IKM Instrutek AS
Elveveien 28, 3262 Larvik, Norway, T: +47 33 16 57 00, F: +47 33 16 57 01, E: IKMinstrutek@IKM.no