Maritime test- og måleinstrumenter

Bredde og kompetanse

Som en av landets ledende leverandører av test- og måleinstrumenter til shipping og offshore, har vi kompetanse til å veilede våre kunder til riktig utstyr. 

I tett samarbeid med våre kunder, kan vi også tilby skreddersydde løsninger gjennom blant annet vårt marinekoffertkonsept. Dette innebærer at vi tar ansvaret for at skipene har kalibrert utstyr, utstedt med sporbart sertifikat om bord til enhver tid. Systemene leveres iht. minstekrav eller iht. kundespesifikke løsninger som igjen kan utvides med annet håndholdt utstyr, samt gassmålere m.m. 

Vår kompetanse er din sikkerhet.


Høy kompetanse
Våre ingeniører, sammen med en god bredde av produkter, sikrer at våre kunder alltid har riktig utstyr til den jobben de skal utføre.


Produkter og tjenester:

 • Kalibreringskoffert (trykk/temp iht. SOLAS)
 • Trykk- og temperatursensorer
 • Flowsensorer
 • Nivåsensorer
 • Frekvensomformere
 • Gassmålere (bærbare og stasjonære)
 • Termografikamera
 • IR kamera for SAR
 • Håndholdt elektronisk utstyr
 • Piratkoffert (for sikker kommunikasjon)
 • Kalibreringstjeneste av instrumenter (årlig innkallingssystem)
IKM Instrutek Footer
IKM Instrutek Footer
IKM Instrutek Footer
IKM Instrutek Footer
IKM Instrutek AS
Elveveien 28, 3262 Larvik, Norway, T: +47 33 16 57 00, F: +47 33 16 57 01, E: IKMinstrutek@IKM.no