Kvalitets-politikkKVALITETSPOLITIKK FOR IKM GRUPPEN

Vi utfører våre tildelte oppdrag i henhold til kundens krav og betingelser
•   Vi leverer det produktet våre kunder ønsker
•   Vi skal følge lover, forskrifter og etiske retningslinjer
•   Vi skal som et minimum dekke krav i NS-EN ISO 9001
•   Vi skal være sertifisert eller akkreditert i henhold til relevante standarder
•   Vi skal lære av våre feil
•   Vi skal dokumentere vår kvalitet
•   Våre ansatte er vår viktigste ressurs

Dette skal vi oppnå ved kontinuerlig forbedring av alle prosesser og systemer som er etablert i den enkelte organisasjon.

Den enkelte IKM-bedrift skal etablere egne mål for å etterleve IKM gruppens overordnede politikk og verdier.

Last ned

IKM Instrutek Footer
IKM Instrutek Footer
IKM Instrutek Footer
IKM Instrutek Footer
IKM Instrutek AS
Elveveien 28, 3262 Larvik, Norway, T: +47 33 16 57 00, F: +47 33 16 57 01, E: IKMinstrutek@IKM.no