Våre miljøaspekter

Våre miljøaspekter
  • Redusere avfallsmengden ved å legge til rette for at mer kan kommuniseres til kunder/leverandør elektronisk.
     
  • Fokus på strømbruk – Redusere strømbruket.
     
  • Null utslipp til ytre miljø.

     LAST NED