IKM Instrutek etablerer seg i USA

IKM Instrutek og avdeling for tilstandsbasert vedlikehold etablerer seg i USA for å kunne tilby kundetilpassede løsninger for å optimalisere drift og vedlikehold av roterende maskineri på best mulig måte.


Vi har nå etablert et eget datterselskap i Mandeville, USA for å vise vår lokale tilstedeværelse overfor noen av de største aktørene innen drilling og offshore/tug rederiene. Selskapet heter IKM Instrutek US LLC.

IKM Instrutek har over flere år jobbet med kunder, klasseselskaper samt utstyrsprodusenter for å bygge opp et svært komplett sortiment og system med de fremste produkter i markedet innen tilstandskontroll. Vi har over flere år bygd opp en profesjonell avdeling som jobber målrettet med tilstandskontroll, de fleste med ISO Cat II og III sertifisering som vibrasjonsanalytikere. En rekke av våre kunder både erfarer og ser at det å satse på tilstandsbasert vedlikehold fremfor tidsbasert vedlikehold er den rette veien å gå for å spare kostnader. Kundenes erfaringer har vært svært positive til de komplette tilstandsbaserte systemene vi leverer med høy kvalitet på produkter, høy kompetanse på personell og enormt høy fokus på servicegrad. IKM Instrutek er en 3 parts leverandør og rådgiver som ikke selv har økonomisk interesse av for hyppige vedlikeholds-stopper på utstyr som er i orden, men med full fokus på å optimalisere driftstiden i samarbeid med kunden og dermed forlenge tiden mellom vedlikeholds-intervaller.  Dette er helt i tråd med hva klasseselskap ønsker i sine CM program forteller Salgsdirektør Rune Hassum i IKM Instrutek.

Nytt kontor i USA
Gjennom de siste årene har vi økt kundeporteføljen vår og mye av dette har skjedd til redere og verft i USA. Gjennom disse årene har vi stadig fått ønsker om at vi etablerer oss lokalt. Dette har vært planen over lengre tid og det er gledelig å meddele at vi nå satser ved å etablere et kontor i Mandeville, USA.

Asbjørn B. Rønneberg får ansvaret for etableringen og vil lede kontoret i USA hvor en strategisk målsetting er å utvide ytterligere med mannskap med lang og god erfaring innen tilstandskontroll med ISO CAT II sertifisering. Vårt dedikerte arbeid innen tilstandskontroll har medført at vi har økt markedsandeler internasjonalt og hatt en meget sterk vekst hos noen av de største aktørene innen drilling og offshore/tug rederier i USA.

Først og fremst kommer vi nærmere de største aktørene innen drilling og offshore/tug rederier som er i markedet. Her vil fokuset fremover være å videreutvikle eksisterende samarbeid, men også etablere nye relasjoner da mange av disse potensielle kundene er sentrert rundt US Gulf, sier Salgsdirektør Rune Hassum. Feedbacken vi har fått fra markedet etter at vi etablerte oss i USA har utelukkende vært positivt og vi er allerede i kontakt med selskaper som vi tidligere ikke har vært i nærheten av å snakke med og det er de som har tatt kontakt med oss, sier Hassum.

Komplette systemer for optimalisering av drift og med avtaler har vi tilgang til real time data for å se utviklingen av maskineriet og gi de beste råd basert på analyse av data.

Ta kontakt for mer informasjon om hvilke muligheter det ligger for å skreddersy løsninger for deres fartøy, eventuelt rigger.

IKM Instrutek

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Rune Hassum, Salgsdirektør
E-post: Rune.Hassum@IKM.no
Dir, tlf.: 33 16 56 95, Mob. tlf.:474 52 133

Asbjørn Rønneberg, CEO IKM Instrutek US LLC
E-post: Asbjorn.Ronneberg@IKM.no
+1 985 377 0388, +1 985 317 8145, (+47) 488 80 804

Robert Kaasa, Prosjekt- og Servicesjef
E-post: Robert.Kaasa@IKM.no
Dir. tlf.: 33 16 56 79, Mob. flf.: 918 85 633

IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links