Utleieavdelingen - IKM Laboratorium

IKM Instrument Rental tilbyr utleie av en rekke ferdig kalibrerte måleinstrumenter.

Stikkord: Analysis

  • Particle counter, partikkelteller, partikkel
  • Density meter, tetthetsmåler, densitet
  • PH meter
  • Oil in water analyzer, olje i vann analysator
  • Water in oil instrument, vann i olje instrument
  • Contamikit
  • Conductivity meter, konduktivitet meter, konduktivitetsmåler