Region Sør

ARENDAL
IKM Inspection avd. Arendal
Teknologiveien 1, 4846 Arendal
T: +47 48 00 59 71
IKMInspection.Sorlandet@IKM.no
 


NAVN STILLING M: E:
Einar Hansen Regionsleder Sør +47 480 05 971 Einar.Hansen@IKM.no
GRIMSTAD
IKM Inspection avd. Grimstad

c/O Nymo Mekaniske Verksted AS, Postboks 113, 4891 Grimstad
T: +47 37 29 24 80
IKMinspection@IKM.no

NAVN STILLING M: E:
Benn Terje Flaten Avdelingsleder +47 900 42 128 BennTerje.Flaten@IKM.no
KRISTIANSAND
IKM Inspection AS, avd. Kristiansand 
Lumberveien 51b, 4621 Kristiansand
T: 917 22 552
IKMinspection@IKM.no

NAVN STILLING M: E:
Tor Dypås Svendsen Avdelingsleder +47 917 22 552 Tor.DypasSvendsen@IKM.no
IKM Inspection AS
P.O.Box 68, Holmejordetveien 21A, 3291 Stavern, Norway,  T: +47 33 13 24 50, F: +47 33 19 73 85, E: IKMinspection@IKM.no