NDT / Materialinspeksjon

NDT

IKM Inspection AS utfører alle former for kvalitetskontroll, NDT og inspeksjonsarbeid. Virksomheten er hovedsakelig rettet mot olje- og gassrelaterte utbyggingsprosjekter, petrokjemiske anlegg, mekanisk industri og offshorearbeid.

Virksomheten er fokusert på alle former for kvalitetskontroll, NDT, materialtesting og inspeksjonsarbeid. Selskapet er også sterkt engasjert innen vedlikeholdsinspeksjon i olje & gass industrien og petrokjemiske anlegg både offshore og onshore. 

Selskapet opprettholder inspektørenes kvalifikasjoner ved kontinuerlige oppdateringer og utvidelse av sertifiseringsspekter. 

Alle oppdrag blir utført i henhold til kundens spesifikasjoner og myndighetenes krav. Vårt grunnprinsipp er 0-filosofi innen helse, miljø og sikkerhet.
 

Selskapet innehar følgende godkjenninger:

  • ISO 9001, 2015
  • Godkjent leverandør av NDT tjenester hos DNVGL
  • Godkjent av DNVGL for tykkelsesmåling skip i alle klasser
  • Worldwide godkjent leverandør TechnipFMC
  • Godkjent i EPIM JQS

 

Våre kunder
Idag er våre største kunder landanlegg / prosessanlegg, mekaniske verksteder og mekanisk industri. Blant våre kunder innenfor vedlikehold og tilstandskontroll er Ineos Rafnes, Esso Slagentangen og Yara Porsgrunn. 
Innenfor feltet materialkontroll / NDT er TechnipFMC, Aibel Haugesund, Aker Eigersund, Kværner Stord, Rosenberg Stavanger og Nymo i Grimstad blant våre største kunder.  

Potensielle kunder
Vi ser at flere bransjer har behov for våre tjenester og vår kompetanse. 
NDT (Non destructive testing) er tjenester vi kan tilby flere bransjer enn der vi operer idag.

Bygg- og anleggsbransjen
I bygg- og anlegg blir det stilt lignende krav som de bransjene vi jobber med idag. Her er det utstrakt bruk av stålinstallasjoner som trenger våre tjenester innen NDT
 
Fornybar energi
Vindmøller består av store stålkonstruksjoner som det stilles strenge kvalitetskrav til.
Vannkraftbransjen har også behov for NDT i en del sammenhenger. 
Også her kan vi bidra med vår kompetanse innenfor NDT.

Personellsertifisering
Vi er partner med KIWA Teknologiske Institutt som utvikler sertifiseringsprogrammer for sveisere og loddere. Dette er sertifiseringer IKM Inspection tilbyr alle aktuelle bransjer på vegne av KIWA.