Krav til vindmøller

Vi er en leveringsdyktig og sikker aktør
Vi er en effektiv og meget leveringsdyktig aktør som setter HMS og kvalitet i høysetet. For oss har ingen operasjon prioritet over sikkerhet og våre arbeidsmetoder har sterkt fokus på å minimere risiko.  Alle våre oppdrag utføres i henhold til kundens spesifikasjoner og myndighetenes krav.

Miljø og samfunnsansvar
Det er viktig for oss å vise samfunnsansvar og ta miljøhensyn.
Derfor har vi fokus på å redusere mengden avfall og optimalisere vår ressursbruk, samt forebygge forurensning og redusere negativ miljøpåvirkning. Sammen med våre kunder og leverandører er målet å kontinuerlig forbedre vår praksis innen miljøstyring. Dette engasjementet resulterer i besparinger for våre kunder, og det kan også gi muligheter for spennende nye forretningsområder for oss.