Leverandør oppfølgning/inspeksjon
Oppfølgning av produksjon av utstyr ved norske leverandører for internasjonale olje selskaper og andre felt utbyggere utføres av IKM Inspection AS.

Typiske oppgaver er sporadiske produksjons oppfølgning, bevitnelse av testing, kontroll av dokumentasjon o.s.v.
IKM Inspection AS
P.O.Box 68, Holmejordetveien 21A, 3291 Stavern, Norway,  T: +47 33 13 24 50, F: +47 33 19 73 85, E: IKMinspection@IKM.no