Våre miljøaspekter

 

IKM Haaland AS erkjenner at enkelte av bedriftens aktiviteter kan innvirke på miljøet. Vi fokuserer derfor på å oppnå mest mulig bærekraftig drift av selskapet og setter fokus på hvordan bedriften bruker ressurser som kan ha en negativ påvirkning på miljøet.

Vi har identifisert og fastslått at de vesentlige miljøaspektene i vår organisasjon er:
- Produsert slam fra renseanlegget i lakkanlegg
- Behandlet vann i renseanlegg i lakkanlegg og syreanlegg
- Produsert slam fra renseanlegget i syreanlegg

IKM Haaland AS overvåker disse miljøaspektene og behandlet vann blir sendt til laboratorium for test månedlig. All dokumentasjon blir lagret i vårt system for ettertiden.

 

IKM Haaland - footer
IKM Haaland - footer
IKM Haaland AS
Skogateigen 28, 4362 Vigrestad, Norway,  T: +47 51 79 20 00, E: IKMhaaland@IKM.no