Kontaktinformasjon
Besøksadresse: Skogateigen 28, 4362 Vigrestad
T: +47 51 79 20 00
E: IKMhaaland@IKM.no

Navn Stilling Mobil E-post
Øystein Stjern Adm. direktør / Salg og marked +47 993 68 035
Christian Alden Økonomisjef +47 992 51 361
Marit Qvalbeen HR & Adm. Leder +47 909 72 316
Gabriel Høyland Produksjonssjef +47 415 17 865
Bjørn Aage Vold Innkjøpssjef +47 928 14 236
IKM Haaland - footer
IKM Haaland - footer
IKM Haaland AS
Skogateigen 28, 4362 Vigrestad, Norway,  T: +47 51 79 20 00, E: IKMhaaland@IKM.no