KHMS

• Null skader er vårt overordnede mål.
• Vi skal skape tillit hos våre kunder og trygghet hos våre 
   ansatte.
• Vi skal følge lover, forskrifter og etiske retningslinjer.
• HMS er det viktigste interne arbeidsområdet.
• Ingen operasjon har prioritet over sikkerhet.
• HMS er et linjeansvar i hele organisasjonen.
• Alle er ansvarlige for egen og andres sikkerhet.
• Vi skal forebygge forurensing og redusere negativ
   miljøpåvirkning.
• Vi skal redusere mengden avfall og optimalisere vår
   ressursbruk.

Dette skal vi oppnå ved kontinuerlig forbedring av alle prosesser og systemer som er etablert i den enkelte organisasjon.

Sammen med våre kunder og leverandører skal vi følge lovbestemte krav og kontinuerlig forbedre vår praksis og rutiner innen miljøstyring.

Vi tror at et slikt engasjement vil resultere i besparinger for våre kunder, og nye forretningsmuligheter for IKM Gruppen.

Den enkelte IKM bedrift skal etablere egne mål for å etterleve  IKM Gruppens overordnede filosofi.

IKM Haaland - footer
IKM Haaland - footer
IKM Haaland AS
Skogateigen 28, 4362 Vigrestad, Norway,  T: +47 51 79 20 00, E: IKMhaaland@IKM.no