HMS-politikkHMS-POLITIKK FOR IKM GRUPPEN

• Null skader, et overordnet mål!
• Vi skal skape tillit hos våre kunder, trygghet og trivsel hos våre ansatte
• Vi skal følge lover, forskrifter og etiske retningslinjer
• HMS er det viktigste interne arbeidsområdet
• Ingen operasjon har prioritet over sikkerhet
• HMS er et linjeansvar i hele organisasjonen
• Alle er ansvarlige for egen og andres sikkerhet
• Vi skal forebygge forurensing og redusere negativ miljøpåvirkning
• Vi skal redusere mengden avfall og optimalisere vår ressursbruk
• Vi skal ta sosialt ansvar
• Vi skal sikre våre, og våre interesseparters verdier, områder og informasjon

Sammen med våre kunder og leverandører skal vi kontinuerlig forbedre vår praksis og rutiner innen HMS og miljøstyring.

Vi tror at et slikt engasjement vil resultere i besparinger for våre kunder, og nye forretningsmuligheter for IKM Gruppen.

Den enkelte IKM bedrift skal etablere egne mål for å etterleve IKM Gruppens overordnede politikk og verdier.


LAST NED

IKM Haaland - footer
IKM Haaland - footer
IKM Haaland AS
Skogateigen 28, 4362 Vigrestad, Norway,  T: +47 51 79 20 00, E: IKMhaaland@IKM.no