HistorikkDet som i dag er en av Europas mest moderne tynnplate-bearbeidingsbedrift, ble startet i slutten av 1930-årene av Olav Haaland som en møbelfabrikk. Denne brant ned i 1956. Da det ble ansett at møbelproduksjon ville bli vanskelig i fremtiden, valgte de å satse på spikerproduksjon i stedet. I 1980 ble så bedriften solgt til Elkem som la ned spikerproduksjonen på Vigrestad. De to neste årene drev bedriften videre med tilfeldig monteringsarbeid, før de i 1982 valgte å satse på tynnplatebearbeiding.

Firmaet var da det første i Europa som kjøpte laserskjærer fra den store platemaskinprodusenten Amada, og har siden vært i fremste rekke når det gjelder utstyrspark. IKM Haaland AS ble i 1994 oppkjøpt av Technor AS, som hadde hovedkontor i Stavanger.

I september 2006 ble selskapet solgt videre til av Aarbakke Group.

IKM Haaland AS investerte i 2009 i nytt stort produksjonsanlegg på 12000 m2.  Anlegget inneholder en avansert maskinpark som kan behandle de fleste materialer og tykkelser.

I dag er IKM Haaland AS oppkjøpt av IKM Gruppen. Med en sterk og solid eier i ryggen, kan selskapets 90 ansatte se fremtiden trygt i møte.

IKM Haaland - footer
IKM Haaland - footer
IKM Haaland AS
Skogateigen 28, 4362 Vigrestad, Norway,  T: +47 51 79 20 00, E: IKMhaaland@IKM.no