Etiske retningslinjerEtiske retningslinjer for IKM Gruppen

• Internasjonalt anerkjente menneskerettigheter skal til enhver tid følges

• Forskjellsbehandling eller trakassering på bakgrunn av kjønn, legning, rase/ nasjonalitet,
   alder, religion, funksjonsnedsettelse eller politisk overbevisning skal ikke forekomme

• Alle ansatte står fritt til å organisere seg i fagforeninger

• IKM Gruppen skal til enhver tid følge arbeidslovgivning, inngåtte kollektivavtaler og våre verdier

• IKM Gruppen skal utføre sitt arbeid på en slik måte at det har minst mulig miljømessige
   konsekvenser

• IKM Gruppen skal til enhver tid forsøke å unngå bruk av mineraler som er utvunnet og selges
   fra land med væpnede konflikter, undertrykkelse og voldsbruk

• IKM Gruppen skal forsikre seg om at det til enhver tid ikke benyttes barn i arbeidet,
   heller ikke hos våre underleverandører

• IKM Gruppen skal til enhver tid sørge for at det ikke gis urettmessige ytelser til privatpersoner eller
   bedrifter for å oppnå fordelaktig behandling

DOWNLOAD
IKM Haaland - footer
IKM Haaland - footer
IKM Haaland AS
Skogateigen 28, 4362 Vigrestad, Norway,  T: +47 51 79 20 00, E: IKMhaaland@IKM.no