IKM har fremdrift på Statoil leveranse til Snorre B og Visund

Vi har nå gleden av å informere om at første del  av utstyret for Snorre B og Visund er ferdig bygget og at mobilisering til de angjeldende feltene har startet. Bilde viser IKM sitt mobiliserings team og Statoil representer etter suksessfull mobilisering på Snorre B.


Kontrakten inneholder testing av en permanent installert ROV på havbunnen, såkalte RROV (Residential - ROV).  Systemet vil styres via IKM’s landbaserte kontrollsenter på Bryne. Styringen vi gjennomføres via det såkalte Tampnetet, et dedikert fiber basert nettverk for kommunikasjon med plattformene. Systemet er også designet for å operer på det mer kjente 4G mobilnettverket.

IKM Subsea annonserte tildeling av ROV service kontrakt for Statoil på feltene Visund og Snorre i August i fjor og dette er "fortsettelsen".

"IKM er meget stolt over at Statoil har gitt IKM tillit til å levere ROV tjenester som etter vår oppfatning vil revolusjonere ROV utstyret og måten disse opereres på. I et lengre perspektiv åpner prosjektet muligheter for felles utvikling og verdiskapning for både IKM og Statoil innen dette feltet" sier en stolt Ben Pollard, Daglig Leder for IKM Subsea

Vi vil bruke IKM’s såkalte Merlin UCV (Ultra Compact Vehicle) som basis for arbeids-ROV systemene som skal benyttes. ROVene vil utvides/forbedres for å ivareta den permanente tilværelsen på havbunnen og inkludere det utvidede styrings/ kommunikasjonssystemet som tillater direkte styring fra kontrollsenteret på land.

RROV'en er konstruert for kontinuerlig operasjon fra land, slik at operasjoner kan gjennomføres fra Kontrollsenteret på Bryne, med aktiv deltagelse fra IKM og Statoil samt tredje parts leverandører av utstyr og komponenter.

"Den første delen av utstyret for Snorre B og Visund er nå ferdig bygget og mobilisering til de angjeldende feltene har startet. Den komplette leveranse skal være på plass innen Q2 2017. Systemene har blitt grundig testet i en spesiallaget tank på Bryne som er bygget for prosjektet. Kontrollsenteret på Bryne er også under ferdigstillelse og hele utstyrspakken vil være ferdig innen andre kvartal 2017", forklarer Jan Vegard Hestenes, Operasjonssjef

Vi er meget stolt av oss selv som har klart å utvikle, konstruere, bygge og teste ut denne grensesprengende teknologien innenfor en slik relativ kort tidsramme sier han videre.

RROV konseptet som er utviklet for Snorre B representerer fremtidens ROV teknologi.  Bruk av denne teknologien er forventet å gi sikrere operasjoner med lavere kostnader, og sist men ikke minst gi en bærekraftig virksomhet for IKM Gruppen og IKM Subsea på Bryne. Konseptet som er presentert er skreddersydd for Statoil og operasjon på Snorre B.


Forøvrig vil vi presiserer at konseptet og teknologien er tilgjengelig for andre olje selskaper og  relaterte leverandører innen bransjen på verdensbasis.


IKM-subsea-norway

For mer informasjon: Silje Nyman

IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links