Tilstandskontroll

IKM Elektro_Condition Monitoring 

Totalt tilstandsovervåkningskonsept
Sammen med IKM Instrutek kan IKM Elektro tilby et turnkey-konsept for roterende utstyr. Planlagt tilstandsovervåkning og motorer på lager reduserer i betydelig grad kundens risiko for nedetid. Redusert behov for store vedlikeholdsoperasjoner bidrar også til reduksjon av total vedlikeholdskostnad.
IKM Elektro_Condition Monitoring_DOWNLOAD
DOWNLOAD PRODUCT SHEET

Tjenester
■ Akslingskorreksjon og akslingstilpasning
■ Balansering (på stedet)
■ Lagerutskifting
■ Geometriske lasermålinger
■ Høyspenttesting
■ Maskinering og mekaniske reparasjoner
■ Motorinstallering
■ Motorhotell og database (tilgang 24/7)
■ Inspeksjons- og konsulentarbeid
■ Inspeksjoner og feilsøking
■ Analyse av THD, elektrisk strøm og effekt
■ Termo-bildediagnostikk
■ Transformatorreparasjon
■ Vibrasjonsmålinger og vibrasjonsanalyse
■ Erfarne medarbeidere
■ Motorteknikere (onshore / offshore)
■ Serviceingeniører (vibrasjonsanalytikere ISO kat II og kat III)
Godkjenninger
■ NEMKO (IKM Elektro)
■ DNV GL (IKM Instrutek)
■ ABS (IKM Instrutek)
■ Lloyds (IKM Instrutek)

IKM Instrutek diagnostikksenter (online CM)
■ Vibrasjonsanalyse
■ Alarmer og diagnostikk
■ Rapporter og anbefalinger
■ Diagnostikk verden over
■ IKMs servicepersonell 24/7/365

Total Condition Monitoring Consept brosjyre kan lastes ned her


Kontakt:
CARL-JOHAN ALMESTAD
VP & Operations manager
E: Carl-Johan.Almestad@IKM.no
T: +47 93 87 83 96

 

ASBJØRN BJERKE RØNNEBERG
Service manager (IKM Instrutek)
e-mail: Asbjorn.Ronneberg@IKM.no
phone: +47 48 88 08 04

 
IKM Elektro footer
IKM Elektro footer
IKM Elektro footer
IKM Elektro AS
Skvadronveien 24, 4050 Sola, T: +47 51 81 17 30, F: +47 51 81 17 31, E:IKMelektro@IKM.no