Intergrerte prosjekterProsjekter:
■ Onshore driftssentre
■ ROV-systemer
■ Dredging systemer
■ Mud recovery systemer                                                                  
 IKM Elektro_Integrated Projects_Download
DOWNLOAD PRODUCT SHEET

Grunnlag:
■ En unik og gjennomprøvd prosjektmodell
■ Liten og tilpasningsdyktig organisasjon
■ En anerkjent EPCI-leverandør
■ Kombinerte subsea- og topside-prosjekter
■ Omfattende erfaring med offshoredesign (Ex-sone 1/2 og Z-015)
■ Dokumentasjon i henhold til NORSOK eller kundens spesifikasjoner (Proarc dokumenthåndteringssystem)
■ Alt personell opplært til arbeid med utstyr i Ex-sone 1


Erfarne medarbeidere:
■ Prosjektledere
■ Prosjektingeniører (Bsc og Msc)
- Elektro
- Mekanisk
- 3D-DAK
- Programmering
■ Elektrikere (høyspent og lavspent)
■ Automatikere
■ Instrumentteknikere
Kontakt:
ØYSTEIN STJERN
Managing director
e-mail: Oystein.Stjern@IKM.no
phone: 99 36 80 35

Planlegging og gjennomføring
IKM Elektro har utviklet en risikobasert prosjektmodell som gir oss et fortrinn ved prosjektgjennomføring. Som resultat av at vi har utviklet en standardisert prosjektprosess, blir oppgaven utført på riktig måte allerede første gang. Vår tilpasningsdyktige organisasjon har omfattende kunnskap om, og erfaring med, elektriske installasjoner. Single point-ansvar for komplekse prosjekter reduserer våre kunders grensesnittrisiko. Derfor kan IKM Elektro tilby kostnadseffektive integrerte prosjekter.

IKM Elektro-Integrated Projects
IKM Elektro footer
IKM Elektro footer
IKM Elektro footer
IKM Elektro AS
Skvadronveien 24, 4050 Sola, T: +47 51 81 17 30, F: +47 51 81 17 31, E:IKMelektro@IKM.no