Ex-dagen – Torsdag 14. november

Riktig bruk av Ex tar vare på mennesker, utstyr og miljø både Offshore og Onshore. Ex-dagen vil ha fokus på riktig installasjon, inspeksjon og vedlikehold av elektrisk utstyr for bruk i Eksplosjonsfarlige områder.

Tid: 09.00 - 15.00, Lunsj: 12.00
Gratis deltagelse og gratis lunsj
Sted: Ipark Auditorium,
Prodfessor Olav Hansensvei 7, 4021 Stavanger

IKM Elektro og Ex-tech inviterer deg til Ex-dagen! Her vil du møte sentrale ressurser i industrien som vil belyse bruker-relaterte erfaringer og utfordringer med installasjoner i eksplosjonsfarlige områder.

Det vil være en åpen dialog under foredragene, og det blir anledning til spørsmål og svar. Vi runder av dagen med en spennende paneldebatt hvor vi legger til rette for at tilhørerne kan engasjere seg aktivt.

Kontakt oss hvis du har spørsmål 
Kristoffer Rossevold IKM: kristoffer.rossevold@ikm.no, 40453748
Ingulf Egeland: ingulf.egeland@ex-tech.no, 91198538

Program for dagen:
 

equinorINNLEGG FRA BRUKERSIDEN

Tennkilde kontroll, en av de aller viktigste sikkerhets barrierene i O&G anlegg.
Geir Ottersen, Equinor, Advisor Electrical OTE TI TCE


PtilINNLEGG FRA MYNDIGHETENE

ATEX / FUSEX – Direktoratrollen, tilsynsrollen og markedsovervåkning
Jan Sola Østensen, Petroleumstilsynet, Overingeniør Elektriske anlegg


Ex-techINNLEGG FRA STANDARDISERINGSARBEIDE

Status eksisterende Regelverk og standarder/ normer
Ingulf Egeland, CTO Ex-tech group, Formann NK 31 


Thuba Group logoINNLEGG FRA IEC-KOMITE

Utviklingen av IEC 60079-14 for elektriske installasjoner.
Peter Thurnherr, CEO Thuba Group, Formann MT 60079-14


Presafe logoINNLEGG FRA PRESAFE

Erfaring og systematikk vedr. inspeksjon i henhold til IEC/EN 60079-17 (NEK 420A).
Tor Arne Appfjell, Presafe


IKM Elektro logoINNLEGG FRA IKM

Felterfaring og utfordringer fra inspeksjon og vedlikehold
Adam Jørgensen, Formann Offshore IKM


PANELDEBATT OG AVSLUTNING

Jan Sola Østensen, Ingulf Egeland, Peter Thurnherr, IKM og Presafe bidrar


Ex-dagen arrangeres av IKM Elektro og Ex-tech