IKM Cleandrill starter operasjoner i Aserbajdsjan

IKM Cleandrill AS vil starte sin første offshore operasjon i det Kaspiske Hav tidlig i 2018. Kontrakten er for topphull borevæskeretur for Total E&P ABSHERON BV, på vegne av JOCAP, Joined Operating Company for Absheron Prosjektet. Dette er et samarbeid mellom SOCAR (50%) og Total (50%).Kontrakten innebærer installasjon av IKM Cleandrill AS sitt MRR500 (Mud Recovery without Riser) system på en ny halvt nedsenkbar borerigg, samt borevæskeretur tjenester under boring på Absheron Prosjektets borekampanje i Aserbajdsjan.

Dette er et meget teknisk utfordrende prosjekt på dypt vann, med høy slamvekt, og i et potensielt utfordrende miljø. IKM Cleandrill AS har derfor oppgradert sitt eksisterende MRR500 system til en MRR500XL versjon med økt pumpekapasitet, for å kunne utføre denne jobben. Det nye MRR500XL systemet vil gi partnerne i Absheron Prosjektet tilgang til siste generasjon av høy-ytelses borevæske retursystem.

Daglig Leder i IKM Cleandrill, Tom Hasler konstaterer at denne kontrakten representerer en betydelig teknisk og kommersiell seier for selskapet. Total har foretatt en meget grundig teknisk evaluering av MRR500XL systemet som en del av anbudsprosessen. Vår tekniske avdeling har oppfylt Total sine krav og med det igjen satt standarden for borevæske retursystemer. Det å få denne teknologien på plass i det Kaspiske hav har en viktig strategisk betydning for selskapet, og befester selskapets posisjon som en leder i det globale markedet for borevæskeretur tjenester. Vi ser frem til å levere kvalitets tjenester til Total og Absheron Prosjektet.

For mer informasjon: silje Nyman

http://www.ikm.com/ikm-cleandrill

IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links