HVAC rengjøring

Web NY - HVAC

Luftkvalitet og inneklima er avgjørende faktorer for trivsel og velvære. Økt bevisstgjøring av farer med dårlig luftkvalitet har økt fokus på rengjøring av HVAC system.

IKM Testing kan i dag tilby enklere og mer effektive metoder enn det som tradisjonelt brukes for rengjøring av HVAC. Nye metoder er utviklet på grunnlag av krav til miljø, sikkerhet, effektiv gjennomføring og dokumentasjon. Temporær ventilasjon kan monteres mens rengjøring pågår.

Problem
* Dårlig luftkvalitet
* Lukt og fuktighet
* Allergireaksjoner
* Trøtthet og svimmelhet
* Helse/sikkerhetsrisiko
* Brannfare

Løsning
* Befaring, inspeksjon og kartlegging
* Innvendig rengjøring av hele HVAC system
* Fjerne fett og smuss
* Fjerne lukt og aroma stoff
* Fjerne smitte grobunn
* Fjerne korrosjon
* Bedre effekt på anlegg

Utstyr
* Tørris verktøy
* Roterende børster
* Manuelt/fjernstyrt utstyr
* Inspeksjonsutstyr
* Avtrekks vifter
* Filter

Metode
* Skånsom rengjøring med tørris
* Roterende og faste dyser
* Videoinspeksjon
* Mekanisk rengjøring/børster
* Kjemisk rengjøring
* Inspeksjon

Bruksområder
* Avtrekk bysse/kjøkken
* Avtrekk verksted
* Kanaler i boenheter
* Kontorer
* Undervisningslokaler
* Hotell
* Sykehus
* Skip

IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing AS
Ljosheimveien 14, 4051 Sola, Norway, T: +47 51 64 90 00,  E:IKMtesting@IKM.no