HVAC kontrakt for Martin Linge og Total E&P Norge

IKM HVAC har sammen med IKM Operations vunnet en HVAC kontrakt for Martin Linge og Total E&P Norge.

IKM HVAC har sammen med IKM Operations vunnet en HVAC kontrakt for Martin Linge og Total E&P Norge.

Bilde: Ventilasjonsanlegg installert av IKM HVAC.

Dette er en kontrakt som var ute på vanlig forespørsel som en SMC (Specialist Maintenance Contract) for Martin Linge. Total har nå valgt å inkorporere denne i IKM Operations sin GMC (General Maintenance Contract) noe som betyr at kontrakts varigheten nå blir 5 + 2 år fra oppstart offshore.

For mer informasjon: Silje Nyman

IKM HVAC


IKM Operations

IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links