Godkjent Johan Sverdrup Hot Tap leveranse for IKM Ocean Design!

Fredag 30. Oktober var det sluttinspeksjon med Statoil på Johan Sverdrup Hot Tap Gooseneck leveransen. Prosjektet er en EPC (Engineering, Procurement og Construction) leveranse, som IKM Ocean Design har jobbet med prosjektet siden Mars 2016.

Johan Sverdrup Hot Tap Gooseneck Assembly _IKM Ocean Design

Bilde: Johan Sverdrup Hot Tap Gooseneck Assembly

Selve Johan Sverdrup Hot Tap operasjonen subsea er planlagt gjennomført sommeren 2018. 

Engineeringen har vært utfordrende med tanke på mekanisk og hydraulisk design, samt avanserte analyser for både Remote Hot Tap Tee (RHTT), Hot Tap Ball Valve (HTBV) og Gooseneck Spool (GOS) leveransen. Erfaringen ifra prosjektet har bragt IKM opp på et høyt nivå for EPC leveranser. Noe av suksessen for prosjektet har vært det gode samarbeidet med IKM Maskinering (som hoved fabrikasjonsleverandør). IKM Hydraulic Services og IKM Technology har også vært med på laget og hatt viktige bidrag til den totale leveransen. Dette prosjektet er et godt eksempel på prosjektgjennomføring med flere IKM selskaper involvert.

Prosjektleder fra IKM, Helge Nesse ønsker å takke alle som har vært med å bidra til et vellykket prosjekt!IKM Ocean Design

For mer informasjon: Silje Nyman
IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links