Offshore kalibreringIKM Laboratorium AS har erfarent og kompetent personell for utførelse av feltkalibrering. Vi
utfører akkreditert og ikke-akkreditert kalibrering hos kunde både on- og offshore i inn og utland innen
følgende områder:

•  Trykk - manometer, transmittere PSV sertifisering
•  Temperatur - Analoge, digitale, transmittere & termoelement
•  Elektrisk - Multimeter, meggere, multikalibratorer
•  Mekanisk - Momentnøkkel, skyvelære, mikrometer & passbit
•  Flow - Fiskal kalibrering av olje målestasjoner, flow meter
•  Tele kommunikasjons utstyr
•  Nivå sensorer
•  Load celler
•  Logging av diverse signal (trykk, temperatur etc.)

IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links