Ungt Entreprenørskap Rogaland

Som en del av IKMs forpliktelser til å støtte FN’s bærekraftsmål, er vi med på å støtte "Ungt Entreprenørskap Rogaland" (delmål 4.8 og 8.6). Dette er en organisasjon som samarbeider med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører og tilbyr lærerike programmer til elever og studenter - fra grunnskole til høyere utdanning. 

Ungt Entreprenørskap (UE) er en landsomfattende ideell organisasjon som jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Organisasjonen har også et mål om å gi barn og unge forståelse for verdiskaping i næringslivet gjennom etableringer av Ungdoms- og Studentbedrifter. 

Organisasjonen skal styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene og stimulere til samarbeid over landegrensene. 
IKM Gruppen har støttet UE Rogaland over flere år og sitter i den forbindelsen i Juryen for «Beste Ungdomsbedrift Rogaland», vinneren her går videre til NM.

Bedrifts-NM
UE organiserer årlige Norgesmesterskap for Ungdomsbedrifter og Studentbedrifter. Bedriftene som vinner NM, deltar også i Europamesterskapet. 

Nasjonal og regional satsning
Ungt Entreprenørskap består av et nasjonalt sekretariat (UE Norge) og 17 fylkesorganisasjoner. Den desentraliserte organiseringen gjør at UE har nærhet til skole, lokale myndigheter og lokalt arbeids- og næringsliv. Fylkesorganisasjonene forvalter merkevaren UE lokalt og har det operative ansvaret i sitt fylke. De har egne styrer og har ansvar for egen finansiering. UE Norge har det overordnede ansvaret for de pedagogiske programmene og for organisasjonens strategiarbeid. UE Norge er også ansvarlig for kontakten med sentrale myndigheter, nasjonale samarbeidspartnere og det internasjonale nettverket.

UE Norge samarbeider nært med sine søsterorganisasjoner i 38 land i Europa gjennom den europeiske organisasjonen JA Europe. UE er også medlem i den verdensomspennende organisasjonen JA Worldwide. Ungt Entreprenørskap mottar midler gjennom statsbudsjettet og private og offentlige samarbeidspartnere. 

Ungt Entreprenørskap Rogaland
 

https://www.ue.no/kontakt/rogaland