Sola ungdomsteam

Sola ungdomsteam jobber for å forebygge rus og kriminalitet blant ungdom. Tilbudet er et frivillig lavterskeltilbud spesielt for barn og unge i alderen 12-18 år og deres foresatte.

IKM Gruppen har samarbeidet tett med Sola ungdomsteam over flere år, hvor vi har bidratt til å gi ungdommene muligheter til å ta fagbrev innen flere fagfelt (FN’s bærekraftsmål (delmål 4.4). For å kunne tilby et så bredt tilbud som mulig bruker vi både egne selskaper, konkurrenter, leverandører og andre samarbeidspartnere.

Ungdomsteamet er tilgjengelig både på dag- og kveldstid, samt på de arenaene hvor ungdom er. Ansatte i teamet har bred og god kompetanse innen ungdomsarbeid, blant annet med bakgrunn fra politi, skole og sosialfag.

Sola ungdomsteam