Utrydde sult


Bærekrafsmål 2. - Oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
 

IKM vil bidra aktivt for å være med på å nå FNs bærekraftsmål mot 2030 og ønsker å bidra til å oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk

Oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme    bærekraftig landbruk

(Delmål: 2.1)
Innen 2030 utrydde sult og sikre alle mennesker, særlig fattige og personer i utsatte situasjoner, inkludert spedbarn, tilgang til nok, trygg og sunn mat hele året
 

(Delmål: 2.3)
Innen 2030 doble produktiviteten og inntektene til småskala matprodusenter, særlig kvinner, urfolk, familiebruk, husdyrnomader og fiskere, blant annet gjennom sikker og lik tilgang til jord, andre produksjons-ressurser og innsatsmidler, kunnskap, finansielle tjenester, markeder og muligheter for verdiøkning og for sysselsetting utenfor landbruket


Frelsesarmeen
IKM bistår Frelsesarmeen i arbeidet med å hente inn overskuddsmat og fordele det til de som er vanskeligstilt lokalt. For å lette dette arbeidet har vi bidratt med en elektrisk Renault Kangoo til fri disposisjon. (Delmål: 2.1)

Neda Uganda
Støtten IKM gir til NEDA Uganda gjør det mulig for lokale ildsjeler å drive en internatskole der elevene tilbys skolegang, mat og omsorg. I tillegg har IKM investert i en hønsefarm, drevet av skolen. Inntektene fra hønsefarmen er med på å gjøre skolen bærekraftig da den bidrar til penger i kassen til skoledriften. (Delmål: 2.3)