NEDEA Uganda

Gjennom organisasjonen NEDEA Uganda, gir IKM Gruppen bistand til et skoleprosjekt som ligger ca. 2 mil utenfor hovedstaden, Kampala.

Denne støtten gjør det mulig for lokale ildsjeler å drive en internatskole der elevene tilbys skolegang, mat og omsorg. Regionen rundt skolen er bebodd av mennesker som har flyktet fra andre områder på grunn av krig og fattigdom. Gjennom bistandspenger kan skolen tilby kvalitetsutdanning og opphold for barn fra fattige familier eller til barn som er foreldreløse eller vanskeligstilte. Skolen tilbyr også hjelp til familier som er rammet av HIV.
Neda Uganda_Christilna Kyllingsatd school
Bilde: Christina Braut Kyllingsatd School ("Mainhall").

Neda Uganda_Christilna Kyllingstad school

Ved hjelp av penger fra IKM Gruppen har den gamle skolebygningen blitt pusset opp og skolens internat har blitt oppgradert. I tillegg har skolen fått et nytt påbygg der det er lagt inn funksjonelle undervisningsrom og et kontor for administrasjonen. For å sikre elever og personell er det bygd opp et nytt gjerde rundt hele skolen. 

Som en del av IKM’s forpliktelser til å støtte FN’s bærekraftsmål (Delmål 1.3, 2.3, 4.6 og 4.9), bidrar IKM til at skolen mer selvhjulpen der IKM har investert i en hønsefarm som de selv skal drifte. Inntektene fra salg av høner og egg går tilbake til skolen i form av mat og skolemateriell. IKM Gruppen har også  gitt stipend til en av NEDEAS's elever, noe som har gitt han mulighet til starte på tannlegestudiet (Delmål 4.9).

Neda Uganda_Christilna Kyllingstad school- Chicken farm

Bilde: Hønsefarm som elevene selv skal drifte

Utenom skoleprosjektet leier også IKM et kontor nede i slummen utenfor Kampala der NEDEA Uganda rekrutterer nye elever til skolen. I tillegg til skolerekruttering tilbys det rådgivning til kvinner som ønsker å starte sin egen virksomhet samt generell familierådgivning. Bakgrunnen for IKM Gruppen sin deltakelse i dette prosjektet, var Kristina Braut Kyllingstad (Ståle Kyllingstad’s datter) sitt engasjement gjennom den internasjonale Studentorganisasjonen. Gjennom undervisningen på skolen ble hun kjent med personene bak dette prosjektet og de frivillige rundt skolen. Denne kontakten resulterte i et langt og givende samarbeid mellom IKM Gruppen og organisasjonen NEDEA Uganda. 

Christina Braut Kyllingsatd School

http://nedeauganda.com/