4Africa

 

Bærekrafsmål 1. - Utrydde alle former for fattigdom i hele verden
 

FNS bærekraftsmål 1

Delmål 1.3:
Innføre nasjonalt tilpassede sosiale velferdsordninger og tiltak for alle, inkludert minstestandarder, og innen 2030 oppnå en vesentlig dekning av fattige og sårbare 

(Delmål: 1.4) 
Innen 2030 sikre at alle menn og kvinner, særlig fattige og sårbare, har lik rett til økonomiske ressurser og tilgang til grunnleggende tjenester, til å eie og kontrollere jord og andre former for eiendom, og til arv, naturressurser, ny teknologi og finansielle tjenester, inkludert mikrofinansiering

(Delmål: 1.6) 
Sikre en betydelig mobilisering av ressurser fra ulike kilder, blant annet gjennom økt utviklings- samarbeid, for å gi utviklingslandene, særlig de minst utviklede landene, tilstrekkelige og forutsigbare midler til å gjennomføre programmer og politikk for å utrydde alle former for fattigdom


Neda Uganda
IKM støtter organisasjonen NEDA, en organisasjon i Wakiso distriktet i Uganda. Organisasjonen hjelper barn og ungdom som lever i fattigdom og som lider av skolefrafall og foreldreløshet. (Delmål: 1.3) 
 
4Africa
Gjennom innkjøp av markedsmateriell via bistandsorganisasjonen "4Africa", støtter IKM fattige / HIV positive kvinner. Organisasjonen satser på "hjelp til selvhjelp" der kvinnene selv produserer unike, håndlagde produkter. Dette arbeidet gir dem en verdighet samtidig som det gir dem et levebrød for seg selv og familien. (Delmål: 1.4 / 1.6)