Vennligst ta kontakt med et av våre IKM selskaper:

Levetidsstudie 

IKM Kran og Løfteteknikk
Vi leverer et bredt spekter med studier og verifikasjons aktiviteter som:
 
•  GAP analyser
•  Risiko vurderinger
•  Kran – Livbåt – mobbåt - redningsmidler levetids analyser 
•  Tredjeparts verifikasjoner

 

IKM Tech Team Solutions
Vi leverer spesialist tjenester til olje og gass industrien. 

•   Beregning og tegning av utstyr og stål strukturer.
•   Spesialist selskap mht enkelt element analyser (finite element analyses).
•   Meget høy kompetanse på kran & løfteteknikk og material håndtering.    
 

 

IKM Operations
Vi analyserer utstyr og hvordan man kan utvide levetiden ut over planlagt levetid.