Engineering / Operations

IKM Engineering/operations

Engineering / Operations er en av fem divisjoner i IKM Gruppen AS. Divisjonen består i dag av 7 separate aksjeselskap innen engineering og operasjon fordelt langs Norskekysten. Vi er i stadig vekst og har derfor behov for å knytte til oss personell innen for flere fagområder i årene fremover.

Selskapene i divisjonen Engineering / Operations driver virksomhet innen følgende forretningsområder:

Konsulenttjenester
Multidisiplin Ingeniørkompetanse / -tjenester
• Prosjektledelse / prosjektstyring
• Anskaffelser / kontrakt
• Logistikk / MA- tjenester
• Subsea og marine
• Boring og brønn
• Kvalitet- og risikostyring
• HMS og K
• Commissioning, MC og hook-up

Drifts/servicepersonell
• Kranførere
• Mekanikere
• Flaggmenn
• Helivakter

Drift og vedlikeholdstjenester
• Drift/vedlikeholdspersonell/ ingeniører
• Studier og driftsstøtte engineering
• Tidligfase planlegging og forberedelse til drift
• All type bemanning for utførelse av vedlikehold
• Alle kategorier bemanning for utførelse av drifts modifikasjoner
• Implementering av vedlikeholds-
program i kundens CMMS/ERP systemer
• Vedlikeholds konsepter
• Planlegging og gjennomføring av korrektiv og behovs prøvd vedlikehold, kampanje vedlikehold, revisjons stans arbeid
• Vedlikehold og inspeksjons engineering
• Studier innen levetid
• Studier innen risiko
• Studier innen EIT, SAS og F&G
• EPCI innen EIT, SAS og F&G

Marine pipeline engineering
• Subsea og rørledninger:
- Feltutvikling
- Rørledningsprosjektering/design
- Fleksible/stive risere
- Installasjonsmetoder/løsninger
- Subsea produksjonssystemer
- Subsea driftsstøtte
• Design og leveranse av:
- Undervannsstrukturer
- Undervanns oppkoblingssystemer og ventilstasjoner

Topside engineering
• Struktur design
• Piping

Kran og løftetekniske tjenester
• Vedlikehold, modifikasjon og sertifisering av:
- Offshore/skipskraner, løfteredskap
- Livbåter/mobbåter
• Sertifisering/vedlikehold/salg av løfteutstyr
• Utleie av utstyr
• Salg av relatert ingeniørtjenester, mekanisk arbeid og fabrikasjon

Brann/eksplosjonsvegger og værbeskyttelse
• Ut-/innvendige eksplosjons- og brannsikre vegger
• Trykkavlastningspaneler for eksplosjon
• Varmeskjold og værbeskyttelse
• Louvre systemer
• Rømningstunneler
• Glassvegger og B15 vegger
• Værbeskyttelse i arktisk miljø

IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links