Drift og vedlikeholdsstøtteVi tilbyr skreddersydd drifts støtte innenfor alle fagkategorier:

• planlegging og utførelse av vedlikehold
• vedlikeholds støtte og styring
• utførende vedlikeholdsdrift
• planlegging av og teknisk støtte for kampanje vedlikehold
• planlegging av revisjons stanser
• vedlikeholds konsepter i forberedelser til oppstart
• mindre modifikasjoner og oppgraderinger
• koordinering av ingeniørtjenester i fra IKM gruppen
• utfører studier
• utfører risk analyser
• utfører gap analyser

IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links