Drift og servicepersonell


 
Vi har dyktig personell innen de fleste fagfelt relatert til driftsstøtte/driftsassistanse: Kranførere, kranteknikere, brannvakter, mekanikere, prosessoperatører, vedlikeholdsarbeidere, helivakter, flaggmenn og riggere.

Våre folk er godt kurset:

FLAGGMENN HELIVAKTER KRANFØRERE MEKANIKERE
 
Brannlag
Livbåt
Helivakt
Stroppekurs
Riggekurs
Farlig gods
VHF
Truckfører
Traverskran G4
 
Brannlag
Livbåt
Mob.båt
Helivakt
Stroppekurs
Riggekurs
Farlig gods
VHF
Truckfører
G11 kontrollør
Traverskran G4

Brannlag
Livbåt
Mob.båt
Helivakt
Stroppekurs
Riggekurs
Farlig gods
Førstehjelp
VHF
Simulator
Truckfører
Moldekran
G11 kontrollør
Traverskran G4
Inspektører/sakkyndig personell
Kranførere
Kranteknikere/mekanikere
 
Brannlag
Livbåt
Mob.båt
Helivakt
Stroppekurs
Riggekurs
Farlig gods
Førstehjelp
VHF
Truckfører
Boltepistol
Traverskran G4
IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links