Engineering/OperationsHer kan du laste ned sertifikatene for Engineering/Operation divisjonen.

Alle IKM selskaper har mottatt nye sertifikater pr. 13.01.2019. Grunnet omlegging av vår web løsning er ikke disse publisert ennå.

Ta derfor direkte kontakt med selskapet hvis du ønsker denne oppdateringen før disse blir publisert.


IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links