DEMO 2000 midler tildelt IKM Technology!

IKM Technology har nylig blitt tildelt midler fra "DEMO 2000" programmet til Forskningsrådet for utvikling og testing av variabelt oppdriftssystem -  også kalt VBS. Partneren i prosjektet er Statoil.

Forskningsrådet fikk inn totalt 42 søknader til DEMO 2000 og skal bevilge 85 millioner kroner til i alt 13 prosjekter for demonstrasjon og utprøving av ny teknologi til norsk sokkel. Av disse var IKM Technology AS en av de 13 beste som fikk tilsagn og har fått støtte på 3,575 millioner.
VBS er en metode for å variere løftekraft under vann, kun ved bruk av ROV (fjernstyrt undervannsfarkost). Metoden er prinsipiell enkel ved at sjøvann pumpes ut eller slippes inn i dertil egnede beholdere under vann uten bruk av gasser eller andre medier. Løsningen kan forenkle og effektivisere undervannsoperasjoner ved at ROV kan utføre løft under vann uten å måtte gå på dekk for å trimmes.


Målet for DEMO 2000 prosjektet er en enhet som har en kapasitet på 500 kg og en på hele 8 000 kg.

 

"Det er veldig varierte teknologier, og vi fikk inn totalt 42 søknader. Av disse har vi valgt ut de 13 beste som får støtte fra oss", forteller spesialrådgiver i Forskningsrådet, Anders J. Steensen. "Vi håper å få alle kontraktene i havn før sommeren. Det skal også understrekes at vi tildeler 85 millioner, men totalverdien av disse 13 prosjektene er 503 millioner. Så det er en betydelig sum privat kapital som utløses i tillegg", sier spesialrådgiveren.

Rapport fra Forskningsrådet

Les mer... Sysla       

IKM Technology

For mer informasjon: Silje Nyman

 

IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links