CNC maskineringIKM har moderne CNC utstyr, våre kvalifiserte fagfolk sikrer riktig kvalitet til kunden, til avtalt tid og pris. Vi har flere produksjonsavdelinger som er vant med å jobbe i de fleste material typer. For å korte ned leveringstidene kjører vi skiftordning.

Vi nyproduserer og reparerer deler fra 10 gram til 32 tonn. Vi har god kontrollrutiner og dokumenterer ut i fra kundens behov og ønske. Vi har flere typer 3D målesystemer som kan brukes på alt fra små deler til store sveise konstruksjoner.
IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links