Transport/lagring av borekaksInnen håndtering og transport av borekaks leverer IKM egenutviklet utstyr for å transportering av borekaks om bord på rigg. 

Vi leverer blåsesystem, lagringstanker, samt komplette kakshåndtering systemer.

IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links