Mekanisk design/3D modelleringVi leverer komplette løsninger fra idefase til ferdig product med kalkulasjoner og sertifiseringer iht gjellende standarder. I nært sammerbeid med kunden utarbeider vi de beste løsningene iht kundens krav og ønsker.

Vi har også erfaring innefor subsea, bore dekk og onshore industri. Vi er spesialiserte på rusfritt stål, både engineering og produksjon.

Typiske produkter er:
- Special modules
- Drilling cabins
- Crane Cabins
- Separators internals
- Ladders/stairs og Containers

Vi bruke Solid Edge til ingeniør arbeidet, dette gir oss en god arbeidsflyt fra kommunikasjon med kunden til produksjon i vårt verksted.

IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links