Målsetting med kurset
Hensikten med kurset er å repeter grunnleggende kunnskaper og ferdighet, til utførende ansvarlig person som skal demontere, montere og for spenne bolter i henhold til NS EN 1591-4 kapittel 8
Praktisk informasjon.

Re sertifiseringen er basert på 1 dag og består av klasseromsundervisning og praktiske oppgaver. Kurset avsluttes med en teoretisk og praktisk eksamen med sensor. 
Etter man har bestått teoretisk og praktisk eksamen er man sertifisert for nye 5 år men. 

Følgende punkter må i varetas for at det skal vare ut 5 års perioden
1. Sertifisert personell skal ikke ha hatt avbrudd i arbeid med bolte arbeid for en periode på over seks måneder.
2. Ved utførelse av arbeid på boltede forbindelser, skal det ikke foreligge noen grunn til å stille spørsmål om den faglige kompetansen til sertifisert personell.

Hvis disse vilkårene ikke oppfylles, skal sertifiseringen trekkes tilbake.

Oppmøteadresse:
IKM Kurs og kompetansesenter, Ljosheimvegen 16, N-4051 Sola

Praktiske opplysninger:

Kontakt for påmelding og kursdatoer:
Telefon 40 00 22 09, E-post: ikmtesting@trainingportal.no    

Kursavgift
Prisen på kurset er kr 3.000,- pr. person.

Kursmateriell
Kursmateriell og kursbevis er inkludert i kursavgiften. Det vil også bli servert lunsj.

Avbestilling
Ved avbestilling senere en syv dager før kursstart, belastes Kunden med full pris. En kunde kan endre på hvem som deltar på kurset til en dag før kursstart uten at kursavgiften økes.
Ved sykdomsfrafall må gyldig legeerklæring fremvises for at kursavgiften skal bortfalle.
 
Tidspunkt
Kurset starter 08:30 og varer til 15:45. Vi presisere at folk må være på tiden.

Tekniske forespørsler angående kurssenteret
Har du behov for å få svar på tekniske spørsmål rundt våres kurssenter eller kurs tilbud utover det som ligger tilgjengelig på  http://www.trainingportal.no  så vennligst ta kontakt på mail: kurs.ikmtesting@IKM.no eller ring 453 91 190, Frank Ravndal 

Avbestilling
Ved avbestilling senere en syv dager før kursstart, belastes Kunden med full pris. En kunde kan endre på hvem som deltar på kurset til en dag før kursstart uten at kursavgiften økes.
Ved sykdomsfrafall må gyldig legeerklæring fremvises for at kursavgiften skal bortfall.

Vi tar forbehold om avlysning av kurs ved sykdom, for få påmeldte eller force majeure.

IKM Testing AS