Målsetting med kurset
Hensikten med kurset er å gi nødvendig kompetanse, slik at kunnskap og ferdighet, til utførende ansvarlig person som skal demontere, montere og for spenne bolter er ihht NS EN 1591-4 kapittel 8.

Oppmøteadresse:
IKM Kurs og kompetansesenter, Ljosheimvegen 16, N-4051 Sola

Praktisk informasjon.
Kurset er basert på 4 dager og består av klasseromsundervisning og praktiske oppgaver der hydrauliske vri og strekkverktøy samt momentnøkkel blir gjennomgått. 
Kurset avsluttes med en teoretisk og praktisk eksamen med sensor. 
Kursetes innhold. 

Hovedoppgavene under opplæringen vil være:
• Hva skjer når du tiltrekker bolter og muttere
• Pakninger / tetningsringer – Typer og applikasjoner og installasjon
• Flenstetningspor / overflateruhet
• Rett montering av flensforbindelser
• Smøremiddel på bolter og mutter
• Sikker bolt last verdi for bolten
• Viktigheten av den gjenværende bolt lasten
• Metoder for bolt opptrekking
• Manuelt vri verktøy
• Hydrauliske muttertrekkere
• Hydraulisk strekkverktøy
• Typer flenser
• Rør detaljer
• Prosedyrer og rapportering
• Skjeve forbindelser (ikke parallelle flenser)

Praktiske opplysninger:
Oppmøte adresse kurs; IKM Kurs og kompetansesenter, Ljosheimvegen 16, N-4051 Sola

Kursavgift
Prisen på kurset er kr. 11.000,- pr. person.

Kursmateriell
Kursmateriell og kursbevis er inkludert i kursavgiften. Det vil også bli servert lunsj hver dag.

Avbestilling
Ved avbestilling senere en syv dager før kursstart, belastes Kunden med full pris. En kunde kan endre på hvem som deltar på kurset til en dag før kursstart uten at kursavgiften økes.
Ved sykdomsfrafall må gyldig legeerklæring fremvises for at kursavgiften skal bortfalle.
 
Tidspunkt
Første kurs dag kl. 09:00, til ca. kl. 15.30. 
påfølgende dager 08:30 til ca. 15:30

Tekniske forespørsler angående kurssenteret
Har du behov for å få svar på tekniske spørsmål rundt våres kurssenter eller kurs tilbud utover det som ligger tilgjengelig på  http://www.trainingportal.no  så vennligst ta kontakt på mail: kurs.ikmtesting@IKM.no eller ring 453 91 190, Frank Ravndal 

Avbestilling
Ved avbestilling senere en syv dager før kursstart, belastes Kunden med full pris. En kunde kan endre på hvem som deltar på kurset til en dag før kursstart uten at kursavgiften økes.
Ved sykdomsfrafall må gyldig legeerklæring fremvises for at kursavgiften skal bortfall.

Vi tar forbehold om avlysning av kurs ved sykdom, for få påmeldte eller force majeure.