Kurstider
Kurset har varighet 4 dager sammenhengende, kl. 0830-1530. 

Kursdatoer og påmelding*
For oversikt over kursdatoer og påmelding til kurs, klikk på link under (kobling til side hos 3. part Mintra Trainingportal AS som håndterer all kursadministrasjon for oss):

* Firmakunder med egen firmakonto hos Mintra Trainingportal A kan enkelt administrere påmeldinger og endringer av sine ansatte direkte i www.trainingportal.no. Ta kontakt med Tone Småsund i Mintra Trainingportal AS på tlf 24 15 55 00 dersom dere ikke har men ønsker slik firmakonto.

Kursbeskrivelse
Kurset gir nødvendig kompetanse og ferdigheter i flensearbeid til utførende ansvarlig person som skal demontere og montere flenser inkludert boltetrekking iht NS EN 1591-4, kapittel 8. Kurset har varighet 4 dager og består av klasseromsundervisning og praktiske oppgaver der bruk av hydrauliske vri- og strekkeverktøy samt momentnøkkel gjennomgås. Kurset avsluttes med både teoretisk og praktisk eksamen. Bestått kurs gir sertifikat nødvendig for å kunne jobbe som ansvarlig flensearbeider på olje- og gassinstallasjoner (trykksatte, kritiske systemer) offshore og på land med gyldighet 5 år.

Kursavgift
Prisen på kurset er kr. 11.000,- pr. person.

Kursmateriell
Kursmateriell samt lunsj og kaffe/te/mineralvann er inkludert i kursavgiften.

Avbestilling
Ved avbestilling senere en syv dager før kursstart, belastes kunde/deltaker full pris. En kunde kan endre på hvem som deltar på kurset til en dag før kursstart uten at kursavgiften økes. Ved sykdomsfrafall må gyldig legeerklæring fremvises for at kursavgiften skal bortfalle.

Vi tar forbehold om avlysning av kurs ved sykdom, for få påmeldte eller force majeure.

IKM gruppens avtale med hotell
Ikke ansatte kursdeltakere på våre kurs kan benytte IKM Gruppen sin til enhver tid rimeligere avtale med Smarthotel Forus forutsatt at man bestiller rom direkte fra hotellets hjemmeside www.smarthotel.no og viser frem sin kurspåmeldingsbekreftelse ved innsjekk. Den enkelte kursdeltaker betaler selv sitt opphold.

Spørsmål
For tekniske spørsmål eller behov for kurstilbud utover våre standard kurs vennligst ta kontakt med vår senior kursleder Kjell Tjetland (e-post: kjell.tjetland@ikm.no, mobil: 47 02 74 72).