Tilstandskontroll


IKM Instrutek AS er godkjent av DNV GL og Lloyd`s som “Condition monitoring service supplier on board vessels and floating mobile units”.

Tilstandskontroll avdelingen består av høyt kvalifisert personell innen vibrasjon, laseroppretting og andre service grener innen tilstandskontroll. IKM Instrutek AS har skreddersydde løsninger for skip, drilling, offshore og landbasert industri. Vi hjelper våre kunder med å tilpasse våre løsninger best mulig slik at vedlikehold, drift og økonomiske besparelser optimaliseres. Ved vårt CM senter i Larvik og Bergen følger vi kritisk utstyr og maskiner for våre klienter. Vi diagnostiserer, følger eventuelle skader og defekter, kommer med anbefalinger om forbedringer og vedlikehold.

På den måten kan man utføre vedlikeholde på et best mulig tidspunkt i forhold til drift, sikkerhet, risiko og økonomisk ståsted.


Produkter og tjenester:

  • Mekanisk og elektrisk tilstandskontroll
  • Tilstandskontroll diagnose senter i Larvik og Bergen
  • Spesial løsninger og vedlikeholds program tilpasset behov
  • Akustikk og støy måling
  • Strukturell problematikk, fundamenter, rør, demping etc.
  • ISO sertifiserte vibrasjon CAT II og CAT III vibrasjons ingeniører
  • ACOEM leverandør i Norge
  • Kurs og opplæring i samsvar med DNV krav

IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links
Top Links
Top Links