Navigasjon og kommunikasjonVi forhandler og leverer navigasjons- og kommunikasjonssystemerer, samt alt fra enkeltvise test- og måleinstrumenter, til komplette instrumentpakker tilpasset den enkelte kundes behov. I samarbeid med deg som kunde, leverer vi den løsningen som er best tilpasset ditt behov.

En trend vi ser i disse dager, er at flere av våre kunder ønsker å oppgradere TV underholdning om bord. Ettermontering av nye kameraovervåkingssystemer er også områder det er stor forespørsel på.

SERVICE
Vi utfører worldwide service på det meste av navigasjons- og kommunikasjonssystemer til alle typer skip.

Vi er en samarbeidspartner med våre kunder og satser på å yte den beste service døgnet rundt for våre kunder. Vårt servicepersonell har meget høy kompetanse og vi holder oss kontinuerlig oppdatert på de produkter vi forhandler, samt at vi sørger for å holde høy kompetanse på annet utstyr for å kunne være en totaltpartner på ettermarkedstjenester.

Vi prosjekterer, installerer, utfører service og foretar regelmessige survey på utstyr som:

 • Radar
 • Kartsystem/Ecdis
 • Gyro/magnet-kompass/GPS kompass
 • GPS
 • Autopilot
 • Ekkolodd
 • VHF/UHF radioanlegg
 • GMDSS radiostasjon
 • AIS/VDR/GMDSS survey
 • Kameraovervåkning
 • Satelittbasert TV underholdning
 • Telefonsystemer
 • Nødpeilesendere
 • Navtex mottakere
 • Voyage Data Recorder (VDR/S-VDR)
 • Annet på forepørsel 
IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links
Top Links
Top Links