Mobil maskineringMaskinering på stedet, ingen produksjonsstans og spart transport og logistikk-kostnader. Vår mobil maskinering er klassifisert som kaldt arbeid, og utstyret er godkjent for bruk i eksplosjonsfarlige områder (ATEX). Måling og dimensjonskontroll utføres på stedet av våre høyt kvalifiserte teknikere. Maskineringen er utført med de samme toleranser som i et verksted - hvor som helst, når som helst.

Mobile maskineringstjenester:
Flense maskinering
Kaldkutting, fuging
Linjeboring
Fresing av plan og spor
Varm og kald boring ("Hot and cold tapping")

IKM OMC
T: +47 51 64 90 00
E: IKMomc@IKM.no
IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links
Top Links
Top Links