Mekaniker - IKM Offshore Services (Sola)

Grunnet økende oppdragsmengde søker vi etter mekaniker.

Utdannelse:
• Fagbrev Industrimekaniker

Sertifikater:
• Travers G4
• Rigging & Lifting (stroppekurs)
• Riggeropplæring

Kurs:
• Stroppekurs
• Riggerkurs – Mintra
• Atex (ansvar og sikkerhet v/arbeid i eksplosjonsfarlige områder) 5 årig rep.
• Pumper & tetninger
• Leverandørkurs på relevante ventiltyper
• Ventilkurs
• Flensetrekking Hytrorc
• Midlertidige løfteinnretninger (CBT kurs) Mintra
• Arbeidstillatelse og sikkerjobb analyse (CBT kurs) OLF
• Kjemikaliekurs (CBT kurs)
• Chiksan kurs

For mer informasjon angående stillingen, kontakt Lars Vatland på telefon 51 64 90 68 eller e-post Lars.Vatland@IKM.no.

Send søknad: Lars.Vatland@IKM.no

Søknadsfrist: 15. april 2017

IKM Offshore Services

IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links
Top Links
Top Links