Key Account Managers/ Salgsingeniører - IKM Instrutek (Larvik)

Operative ute selgere med produktansvar innen elektro eller innen automasjon

Vil du bli med å skape suksess? IKM Instrutek fokuserer på lagspillere som gjør hverandre gode! Nøkkelen til dette er rett kompetanse, utvikling av den enkelte ansatte samt et fleksibelt og løsningsorientert arbeidsmiljø.

Til å styrke vår operative utesalgsavdeling søker vi etter dyktige medarbeidere med høy faglig kompetanse innen fagområdene og god erfaring fra operativt salg.

Key Account Managers/ Salgsingeniører
Operative ute selgere med produktansvar innen elektro eller innen automasjon

Stillingene byr på stor grad av selvstendighet og medfører salgsansvar for store deler av markedene innen landbasert industri og energi marked, prosess industri, offentlig og skoler og offshore innen instrumentering.

Ansvarsområder:
• Operative ute selgere hvor omfattende reisevirksomhet til kunder i Norge kreves.
• Stillingene vil være hhv. innen automasjon og innen elektro. (To stillingstyper).
• I elektrostillingen ønsker vi gjerne erfaring innen spenningskvalitet.
• Stillingene vil ha egne salgsområder og egne kunder med kundebudsjett ansvar.
• Stillingene vil ha produktansvar for egne agenturer innen sine fagfelt, herunder også budsjett ansvar pr. agentur og ansvar for planer vedr. markedsføring av disse.
• Stillingene kan medføre kursing ovenfor kunder.
• Stillingene vil ha ansvar for oppgaver inne når man ikke er på reise innenfor tilbuds-, prosjekttilbuds-, ordre håndtering samt teknisk faglig support til både kunder og interne funksjoner.

Kvalifikasjoner:
• Fortrinnsvis høgskole ingeniør bakgrunn innen elektro og/eller automasjon, alternativ teknisk fagskole.
• Stillingene forutsetter høy produkterfaring innen fagområdene.
• Stillingene forutsetter lang erfaring med operativt ute salg og gode kunderelasjoner innenfor nevnte markeder.
• Gode engelsk kunnskaper muntlig og skriftlig.
• TEAMplayer, strukturert, fleksibel og selvgående selgere med evne til å se løsninger på kort og lang sikt i et utfordrende men spennende marked.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og spennende stillinger som vil ha stor påvirkning til å kunne skape og videreutvikle en av selskapets viktigste avdelinger.

Stillingene vil være stasjonert ved vårt hovedkontor i Larvik, alternativt en stilling ved vårt avdelingskontor i Stavanger. Stillingene rapporterer til Salgssjef.

Søknad med CV sendes til: anneke.berger@IKM.no

Søknadsfrist: Snarest. 

Kontakt:
Rolf Kinck, Salgssjef, T. 47 45 22 93. rolf.kinck@IKM.no

Rune Hassum, Salgsdirektør, T. 47 45 21 33. rune.hassum@IKM.no

IKM Instrutek AS er et ledende salgs- og servicefirma. Vi er ledende i Norge innen test- og måleinstrumenter samt vi leverer, installerer og foretar service på navigasjons-/kommunikasjonssystemer og tilstandskontroll til offshore, maritim sektor og industri. Hovedkontoret er lokalisert i moderne kontorer i Larvik med avdelingskontor i Stavanger, Bergen og Ålesund med 50 ansatte og en omsetning i underkant av 200 mill. IKM Instrutek AS er en del av IKM Gruppen med ca. 2450 ansatte og en omsetning på ca. 3,5 mrd.

IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links
Top Links
Top Links