Konsern

The IKM Group 2015

IKM er en multidisiplin leverandør til olje- og offshoreindustrien der vekst er et satsningsområde: vekst i omsetning, vekst i fortjeneste og vekst i antall leverte tjenester og produkter. IKM vil fortsette med nyetableringer, oppkjøp og allianser, slik at vi stadig utvikler oss som en kvalitetsleverandør.

IKM Gruppen sysselsetter i dag ca. 2450 ansatte og har en budsjettert omsetning for 2017 på 3,5 milliarder NOK.

IKM består av to juridiske konsern, IKM Gruppen og IKM Invest AS.

PresentasjonsfilmFølg oss på

       IKM at LinkedIn              IKM at YouTube


IKM Gruppen driver virksomhet innen følgende forretningsområder:

  • Elektro / Instrument / Automasjon
  • Subsea / Ferdigstillelse 
  • Engineering / Operations 
  • Fabrikasjon / Inspeksjon
  • Rigg / Nedihullstjenester

 
Internasjonalt er vi etablert i 13 land:

IKM på kartet

IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links
Top Links
Top Links