InspeksjonstjenesterVi tilbyr alle former for kvalitetskontroll, NDT og inspeksjonsarbeid, og vårt arbeid er hovedsaklig rettet mot olje- og gassrelaterte utbyggingsprosjekter, petrokjemiske anlegg og offshorearbeid.

Vi opprettholder inspektørenes kvalifikasjoner ved kontinuerlige oppdateringer og utvidelse av sertifiseringsspekter. Vi er på konstant søken etter nye felt og nisjer innenfor bransjen for å utvide "nedgangsfeltet".

Alle oppdrag blir utført i henhold til kundens spesifikasjoner og myndighetenes krav. Vårt grunnprinsipp er 0-filosofi innen helse, miljø og sikkerhet.

IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links
Top Links
Top Links