IKM Ocean Design
IKM Ocean Design

IKM Ocean Design AS er et av de ledende norske selskapene innen utvikling og design av subseafelt. Våre leveranser er knyttet til konstruksjon, design og leveranser av subsea systemer og rørledninger.

IKM Ocean Design
IKM Ocean Design
IKM Ocean Design
15.09.2015

IKM Ocean Design tildelt Johan Sverdrup hot tap kontrakt

Statoil har på på vegne av Gassco tildelt IKM Ocean Design en EPC kontrakt for Johan Sverdrup Gooseneck Spool and Retrofit Hot-Tap Tee, som del av gasseksportløsningen fra Johan Sverdrup feltet.
20.03.2015

IKM Ocean Design tildelt Zeepipe IIA Gooseneck Spool og Retrofit Hot Tap Tee EPC Kontrakt

Statoil har tildelt EPC kontrakt for Zeepipe IIA Gooseneck Spool og Retrofit Hot Tap Tee til IKM Ocean Design.
03.03.2015

IKM Ocean Design tildelt kontrakt for Johan Sverdrup SURF Detail Engineering and Services 2015-20

Statoil har tildelt IKM Ocean Design AS kontrakten for Johan Sverdrup SURF Detail Engineering and Services 2015-20. Kontrakten omfatter detalj prosjektering av alle rørledninger og kabler på Johan Sverdrup feltet.

Flere nyheter

IKM Ocean Design -f ooter
IKM Ocean Design -f ooter
IKM Ocean Design -f ooter
IKM Ocean Design -f ooter
IKM Ocean Design AS
Vassbotnen 1, 4313 Sandnes, Norway, T: +47 51 21 21 00,  F: +47 51 21 21 01,  E:  IKModesi@IKM.no